cingildətmək

cingildətmək
f. Şüşə, mis, metal və bu kimi şeyləri toxundurmaqla cingilti səsi çıxarmaq. <Aslan> orağı bir neçə dəfə cingildətdikdən sonra qara keçədən tikilmiş oraq qabına qoyub sarıdı. Ə. Vəl.. Sultan və Səməd qədəhləri cingildədib dinməzcə içdilər. İ. Hüseynov.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • cingildəmə — «Cingildəmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cingildətmə — «Cingildətmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cingildəmək — f. Cingiltili səs çıxarmaq, cingilti çıxarmaq. Tas ya düşdü, ya cingildədi. (Məsəl). Yavaş yavaş gümüş qaşıqlar da stəkanlara dəyib cingildədi. Ç.. Nəhayət, ümumi sükut içində qazanın mis səsi cingildədi. T. Ş. S.. Üzəngilər qeyrimüntəzəm bir… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cing — 1. təql. Mis, dəmir, şüşə kimi şeylərin başqa bir şeyə və ya bir birinə toxunmasından hasil olan spesifik səs. Cing cing cingildəmək – arasıkəsilmədən cingilti səsi çıxartmaq. <Həpir> . . hərdən elə qışqırır ki, evin səqfi cing cing… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • təninəndaz — ə. və f. cingildəyən; vızıldayan; uğuldayan; danqıldayan …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ahəng — is. <fars.> 1. Səslər, rənglər və s. arasında uyğunluq, müvafiqət. Ahəngi pozmaq. Səslərin xoş ahəngi. Boyalarda ahəng yoxdur. – Səslərin ahəngi cırcıramanın oxumasına elə bənzəyirdi ki, sanki, doğrudan da, cırcırama o sözləri deyirdi. S. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cılız — sif. 1. Çox arıq, balaca, zəif, sısqa, cansız, ölüvay. Cılız uşaq. Cılız qız. – . . Müstəntiq arıq, cılız çiyinlərini çəkəçəkə, təlaşla içəri girib əlindəki böyük qovluğu stolun üstünə qoymamış, prokuroru ayıq saldı. M. Hüs.. Bütün görkəminin… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ciringildəmək — bax cingildəmək. Qadir evin bir küncünə, elə belə xalça üstünə uzanmaq istərkən, baş qapının iri zəngi ciringildədi. Ə. Ə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • cəmi — is. <ər.> Bütün, hamı. <Mirzə Heydər:> Cəmi aləm <atama> rəhmət oxuyur. Ə. H.. Haşım. . az bir zamanda fəhləlikdən çıxıb Hacı Məhəmmədin cəmi işlərinə baxıcı oldu. B. T.. // Bütün, tamam. Səs əvvəl <Zeynalın> qulaqlarında… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dumduru — sif. 1. Lap duru, büllur kimi şəffaf. Dumduru su. – Araz gəlir daşınnan; Suyu qalxır başınnan; Əzəli dumduruydu; Bulandı göz yaşınnan. (Bayatı). Bu səssiz dərədəsə sular axır dumduru; Mürgüləyən qayalar sanki geyib zərxara. Ə. Cəm.. Küçənin hər… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”